Praktijkgebieden


Expertise

Wettelijke vermeldingen

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.


Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

Uw advocaat en zijn kantoor

Onze advocaten zijn advocaat in België en zijn respectievelijk ingeschreven aan de balie van Brussel of Gent. De kantoren van onze advocaten zijn respectievelijk gevestigd te:

  • 1170 Watermaal Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 187
  • 9000 Gent, Congreslaan 27

Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de CVBA Janson Baugniet, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 1170 Watermaal Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 187. Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0432.711.951. Per e-mail kan u onze advocaten bereiken via hun persoonlijk e-mailadres zoals vermeld op http://www.janson.be

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd in eerste rang voor een bedrag tot 1.250.000 EUR bij ETHIAS, rue des Croisiers 24, 4000 Liège, verzekering onderschreven door de balies ten voordele van het cliënteel van de advocaten. De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd in tweede rang voor een bedrag tot 2.000.000 EUR bij AIG EUROPE LIMITED (CHARTIS)/ETHIAS, Pleinlaan 11, 1050 Brussel.
 De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd in derde rang voor een bedrag tot 3.250.000 EUR bij HDI GERLING/AIG EUROPE LIMITED (CHARTIS), Tervurenlaan 273/1, 1150 Brussel. De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd in vierde rang voor een bedrag tot 8.000.000 EUR bij AON, Jules Cockxstraat 8-10, 1160 Brussel. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert verleent dekking in de hele wereld, met uitzondering van de VS en Canada, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij onze advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies en bemiddeling, alsmede bijstand in geschillen voor de rechtbanken in België. De exacte inhoud van de dienstverlening van onze advocaten zal gespecificeerd worden in de eerste correspondentie met u. De overeenkomst die u desgevallend met onze advocaten aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Brussel bevoegd.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u onze advocaten bereiken:

-  via post op het adres:

  • 1170 Watermaal Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 187
  • 9000 Gent, Congreslaan 27

-  via fax op het nummer:

  • +32 (0)2 675 30 31 (Watermaal Bosvoorde)
  • +32 (0)9 244 51 81 (Gent)

-  via e-mail op het adres: persoonlijk e-mailadres zoals vermeld op http://www.janson.be, of via telefoon op het nummer:

  • +32 (0)2 675 30 30 (Watermaal Bosvoorde)
  • +32 (0)9 240 77 20 (Gent)


Facultatief te verstrekken - op verzoek van de cliënt

Wat kost uw advocaat ?

Onze advocaten zullen de prijs van de diensten die zij voor u verrichten in uw dossier berekenen volgens de wijze zoals met u besproken tijdens een eerste informatief consult, hetzij telefonisch, hetzij persoonlijk. Afhankelijk van uw vraag, de zaak, de complexiteit hiervan en de eventuele spoed wordt een tarief op basis van een ereloon op uurbasis dan wel een vaste prijs of projecttarief met u afgesproken.

Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Brussel of Gent zijn onze advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies of die van de Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique en die van de Nationale Orde, die respectievelijk geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be of http://www.avocats.be/communication.php?page=reglements, alsook aan de reglementen van zijn balie die respectievelijk geraadpleegd kunnen worden op: http://www.baliebrussel.behttp://www.barreaudebruxelles.be of http://www.balie-gent.be/nl/advocaten/erelonen/berekeningswijzen.


Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Onze advocaten zijn onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in respectievelijk volgende gedragscodes of reglementen: Codex 2012 van Balie Brussel - NL, Code de déontologie de l'avocat 2012-2013 du Barreau de Bruxelles - l'ordre français of de Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling respectievelijk bij:

Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021