Praktijkgebieden


Expertise

Privacy- en cookiebeleid

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.


Privacybeleid

Janson respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld, in overeenstemming met het Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna AVG) en de Belgische wet.

Verwerkte gegevens -  Janson verwerkt alleen de gegevens die u via de website aan Janson communiceert om te solliciteren op een vacature, samenwerking of stageaanbod, om het versturen van nieuwsbrieven aan te vragen, om u te registreren voor een evenement of om vragen te stellen.

Wettelijke basis van de verwerking -  Deze verwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming (artikel 6.a AVG).

Gebruik van persoonlijke gegevens -  Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (solliciteren op een vacature, samenwerking of stageaanbod; aanvragen van nieuwsbrieven; inschrijven voor een evenement; vragen stellen).

Doorgeven van gegevens -  Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een politie- of gerechtelijke autoriteit daartoe opdracht geeft of Janson daartoe op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.

Intrekking van de toestemming -  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar privacy@janson.be.

Bewaartermijn van de gegevens -  Uw persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om het doel te bereiken waarvoor u ze hebt verstrekt en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Janson is onderworpen:

  • sollicitatie voor een baan: 5 jaar om op elk verzoek of geschil te kunnen reageren;
  • sollicitatie als stagiair of medewerker of voor een studentenstage: 3 maanden na de afwijzing van de sollicitatie. Indien de aanvraag wordt geselecteerd voor een gesprek en vervolgens wordt geweigerd, worden de gegevens gedurende 5 jaar na de datum van weigering bewaard om te kunnen reageren op een eventueel verzoek of geschil;
  • een vraag stellen: de tijd die nodig is om u te antwoorden en uw vraag op te volgen (met een maximale bewaartermijn van 12 maanden);
  • verzoek om nieuwsbrieven te sturen: 10 jaar, tenzij u uw toestemming voor deze termijn intrekt;
  • het aanmelden voor een evenement: de tijd die nodig is om het evenement te organiseren en op te volgen.

De verwerkingsverantwoordelijke - De CVBA Janson Baugniet (Terhulpenlaan 187 in 1170 Brussel) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan haar meedeelt via haar website of via een link op deze site.

Rechten met betrekking tot de gegevens -  U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of aan te vullen, te verzoeken om de verwijdering ervan (recht van vergetelheid) of om de beperking van de verwerking te vragen onder de voorwaarden van de artikelen 15 tot 18 AVG. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen om ze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensdraagbaarheid) indien u voldoet aan de voorwaarden van artikel 20 AVG.

Uitoefening van rechten -  Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten dient per e-mail te worden verzonden naar privacy@janson.be. Een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart kan worden opgevraagd om er zeker van te zijn dat het geen derde partij is die uw gegevens probeert te manipuleren.

Klacht -  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit  (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).


Cookiebeleid

De Janson website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan de website op de computer, de mobiele telefoon of het tablet van de bezoeker worden geplaatst.

Essentiële cookies - De Janson website plaatst de cookie « PHPSESSID » die noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de communicatie op het Internet en om de gevraagde dienst aan de bezoeker van de site te verlenen (bv. formulier). De levensduur van dit cookie is beperkt tot de duur van de sessie van de gebruiker.

Functionele cookies - Met uw toestemming gebruikt de Janson website de functionele cookies « _ga », « _gid » et « _gat » van Google Analytics (website-analysedienst van Google Inc.).

Deze cookies maken het mogelijk om uw gebruik van de Janson website te analyseren om de prestaties ervan te verbeteren, met name door het identificeren van fouten die bezoekers tegenkomen (pagina's die niet worden weergegeven, enz.).

De levensduur van deze cookies is beperkt tot 1 jaar voor de « _ga » cookie, 24 uur voor de « _gid » cookie en 10 minuten voor de « _gat » cookie.

Janson anonimiseert automatisch de IP-adressen die naar Google Analytics worden gestuurd om uw anonimiteit te beschermen.

Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens het EU-recht mag Google de informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Wanneer u de Janson website bezoekt, informeert een banner u over de aanwezigheid van cookies en geeft u de mogelijkheid om toestemming te geven (of te weigeren) voor functionele cookies.

Intrekking van de toestemming - Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken via onderstaande button.

Cookiebeheer via browserconfiguratie - U kunt uw browser ook zo instellen dat hij geen cookies accepteert. Deze wijziging moet voor elke browser en voor elke gebruiker van elke computer worden doorgevoerd. 

Vragen - Om meer te weten te komen over ons beleid of voor elk verzoek, kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail op privacy@janson.be.


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021