Nieuws

Praktijkgebieden


Expertise
We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

De laatste actualiteiten

Ontdek het laatste nieuws van Janson en aankomende seminars. 

De strijd tegen abnormale prijzen bij overheidsopdrachten: van ‘zelfmoordprijzen’ tot ‘normale’ prijzen
Seminaries & Publicaties
15 october 2019

De strijd tegen abnormale prijzen bij overheidsopdrachten: van ‘zelfmoordprijzen’ tot ‘normale’ prijzen

In het kader van een overheidsopdracht komen zowel de inschrijver als de aanbestedende overheid in aanraking met de problematiek omtrent abnormale prijzen. Recent heeft de Belgische wetgever, in navolging van de Europese wetgever en de rechtspraak van de Raad van State, de regeling omtrent het prijzenonderzoek op diverse punten gewijzigd met de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Wij meenden het moment gekomen om, rekening houdend met deze wijzingen, het leerstuk van de abnormale prijzen opnieuw onder de loep te nemen, waarbij wij ons uitsluitend richten op de regelgeving klassieke sectoren. De arresten geveld door de Raad van State het laatste jaar, leren ons dat de spelers blijven worstelen met dit leerstuk. De hoop is dat de huidige bijdrage de worsteling iets vergemakkelijkt.
Newsflash – Brexit – Investment firms
Seminaries & Publicaties
10 Juli 2019

Newsflash – Brexit – Investment firms

In April 2019, the EU agreed to postpone the Brexit until 31 October 2019. Until such date, the UK is still a member of the EU meaning that investment firms governed by UK law are still entitled to use their European passport to provide investment services and carry out investment activities in the European Economic Area (the “EEA”) on the basis, inter alia, of the freedom to provide services. After 31 October 2019 at midnight, the UK will leave the EU meaning that, provided that no specific provisions are taken for the financial sector (hard Brexit), investment firms governed by UK law will no longer be entitled to use their European passport to provide investment services and carry out investment activities in the EEA. Instead, investment firms governed by UK law will qualify as third country firms.
Le nouveau champ d'application du permis de lotir en Région Bruxelles Capitale
Janson Nieuws
25 mars 2019

Le nouveau champ d'application du permis de lotir en Région Bruxelles Capitale

L’article 85 de l’ordonnance bruxelloise du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes (M. b. du 30 novembre 2017) a modifié l’article 103 du CoBAT en vue de réduire le nombre d’hypothèses dans lesquelles un permis de lotir est nécessaire en Région de Bruxelles-Capitale. Cette disposition doit entrer en vigueur le 20 avril 2019 pour les demandes de permis de lotir qui seront introduites à partir de cette date (art. 344 , 2° de l’ordonnance du 30 novembre 2017).
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021