Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Fusies en overnames


Presentatie


Het departement Fusies en overnames houdt zich bezig met alle aspecten van het vennootschapsrecht en in het bijzonder overdrachten en herstructureringen, zowel via overdracht van aandelen of activa, van het handelsfonds, een bedrijfstak, als via fusie of splitsing.

Aangezien in deze sector pluridisciplinair groepswerk vaak vereist is, kan het departement intern beroep doen op specialisten zowel in fiscaal als sociaal recht.
 

Benevens inzake vennootschappen, hebben wij ook kennis van en ervaring met andere rechtspersonen, zoals vzw's, internationale organisaties en private of publieke stichtingen.

Bovendien staan de advocaten van de afdeling - in nauwe samenwerking met deze van de afdeling Banking & Finance - hun cliënten bij voor het opzetten van senior, junior of hybride financieringen bij overnames en herstructureringen.

Ook operaties op de financiële markten, zoals openbare overnamebiedingen, IPOs en andere vormen van openbaar beroep doen op het spaarwezen zijn ons vak, met inbegrip van de contacten met de toezichtsautoriteit (FSMA en NBB).

Ten slotte treden we ook op voor de rechtbanken of in het kader van arbitrage (als raadsman van één van de partijen, of als arbiter) bij rechtsgedingen aangaande voormelde materies (geschillen tussen aandeelhouders, aansprakelijkheid van bestuurders, managers of adviseurs van ondernemingen, geschillen bij openbare overnamebiedingen, enz.).

Onze diensten


Vennootschapsrecht

 • Oprichting
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • ‘Corporate housekeeping'
 • Kapitaalverhoging
 • Openbare uitgifte van effecten
 • Ontbinding en vereffening
 • Procedures voor de gerechtelijke instanties en arbitrages (gedwongen aankoop en terugtrekking, aansprakelijkheid van bestuurders, ...)

Fusies

 • Ontwerp van fusie
 • Oprichting van nieuwe bedrijven
 • Inbreng in natura

Overnames

 • Informatiememorandum
 • Juridische audit (due diligence) voor de verkoper
 • Inrichting van een data room
 • Vertrouwelijkheids- en exclusiviteitsakkoorden
 • Voorwaardelijk bod
 • Patronaatsverklaring
 • Principieel akkoord
 • Juridische audit voor de kandidaat-overnemer
 • Overeenkomsten van aandelenoverdracht, van overdracht van activa, ondernemingstak of handelsfonds
 • Garanties, zekerheden en escrow
 • Post closing herstructurering
 • Managementcontracten
 • Aanmelding van concentratie

Bedrijfsfinanciering

 • Kapitaalverhoging door inbreng van vordering of anderszins
 • Uitgifte converteerbare of gewone obligaties, of warrants
 • Investeringsovereenkomst - private placement
 • Bankkredieten - gesyndiceerde kredieten

Financiële markten

 • Beursintroductie (IPO)
 • Openbare Overnamebiedingen (OBA)
 • Prospectus bij openbaar beroep op het spaarwezen
 • Contacten met de toezichtsautoriteiten (FSMA)
 • ‘Compliance' en ‘Regulatory'

Andere rechtspersonen

 • Vzw
 • Internationale organisaties
 • Private of publieke stichtingen
 • Certificering van aandelen

Onze ervaring


Vennootschapsrecht 

 • Oprichting van tal van NV's, BV's, CV's, holdings, in België en in het buitenland
 • Redactie van aandeelhoudersovereenkomsten, blokkering van effecten, optieovereenkomst
 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • Deelname aan vele belangrijke rechtsgedingen tussen aandeelhouders aangaande de controle van de onderneming of de eigendom van aandelen, en dit zowel met betrekking tot private en publieke, binnenlandse en buitenlandse vennootschappen of groepen
 • Bijstand aan schuldeisers of aan de curatele bij meerdere belangrijke Belgische en buitenlandse faillissementen, onder meer in het kader van een belangrijke Belgische glasgroep en een internationale bankgroep

Fusies & Overnames 

 • Opeenvolgende overname door een buitenlandse bank van twee Belgische private banken, de ene in handen van privépersonen, de andere in handen van een internationale bankgroep (juridische audit en contractonderhandeling)
 • Overname van de controle van een belangrijke Belgische distributiegroep en doorverkoop aan een nieuwe buitenlandse investeerder
 • Overname van een toonaangevende speler op de uitgeversmarkt
 • Juridische audit bij twee Belgische kredietinstellingen in het kader van een besloten biedingsprocedure voor verkoop
 • Bijstand aan een beursgenoteerde (NASDAQ) groep (tandproducten) voor de overname van twee Belgische productiemaatschappijen, met een ‘earn out' mechanisme gespreid over verschillende jaren
 • Bijstand aan familiale aandeelhouders voor de overname van hun groep Belgische en buitenlandse bedrijven (bouwmaterialen en -elementen) door een Iers conglomeraat
 • Bijstand aan een Japanse groep (chemische producten) voor de overname van een Belgische productie-unit van een Amerikaanse groep
 • Bijstand aan een Japanse groep bij de overname en latere doorverkoop van een textielbedrijf in Vlaanderen
 • Bijstand aan een Israëlische groep in het kader van een overnameproject in de petroleumsector

Bedrijfsfinancieringen 

 • Bijstand aan een Chinees conglomeraat (doe-het-zelver-producten) voor de oprichting van een Belgische tussenholding, gevolgd door meerdere herstructureringen en kapitalisaties;
 • Bijstand aan een Schotse bank bij de senior financiering van meerdere vastgoedinvesteringen in België, met instelling van zekerheden, gevolgd door een herfinanciering
 • Kapitaalverhoging van een beursgenoteerd bedrijf (farmaceutische producten) door privéplaatsing, met uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders
 • Kapitaalverhoging van een beursgenoteerd bedrijf (buitenreclame) door inbreng in natura 

Financiële markten 

 • Bijstand bij de beursintroductie (IPO) van een SICAFI
 • IPO van een bedrijf actief in de audiovisuele sector op een Belgische gere¬glementeerde markt
 • Bijstand bij een OBA op een Belgische holding door een buitenlandse groep
 • Advies over de nieuwe wetgeving omtrent een OBA

Ons team


* SC Janson Baugniet CV


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021