Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Bouwrecht


Presentatie


Inzake bouwrecht komt het departement voornamelijk tussen bij de belangenverdediging van aannemers, architecten, ingenieurs, studiebureaus, projectontwikkelaars en industriëlen. 

Het adviseert eveneens inzake vastgoedverbouwingen of renovatie.  

Naast het voeren van procedures, komt het departement geregeld adviserend tussen voor of na het afsluiten van contracten, o.m. op het vlak van beroepsaansprakelijkheid en verzekeringen, alsook bij de onderhandeling en het opstellen van overeenkomsten en bij het op punt stellen van lastenboeken. 

Op het vlak van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, behandelt het departement eveneens elke vraag of geschil betreffende de uitvoering van toegewezen werken (termijn, stillegging, berekenen van de schadeloosstelling, aansprakelijkheid).

Het departement behandelt eveneens de opvolging van leverings- en onderhoudscontracten voor industriële installaties.

Onze diensten


Het departement kan in volgende domeinen bijstand verlenen:

 • De analyse van verantwoordelijkheden in de precontractuele fase van publieke en private aanbestedingen, alsook bij hun uitvoering (o.m. uitvoeringstermijn, tienjarige aansprakelijkheid, verborgen gebreken, enz.);
 • Het opstellen van overeenkomsten m.b.t. aanneming, onderaanneming, architecten en ingenieurs, werken en diensten;
 • Het opstellen van lastenboeken;
 • Juridisch advies inzake bouwverzekeringen;
 • Juridisch advies bij de stillegging van de werf en bij de onderhandelingen met het oog op de hervatting van de werken;
 • Juridisch advies bij het opstellen en vorderen van schadeloosstellingen zoals o.m. deze voorzien in artikels 15 en 16 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de Overheidsopdrachten voor aanneming van werken;
 • Bijstand bij deskundigenonderzoek;
 • Het instellen van rechtstreekse vorderingen van onderaannemers tegen hun opdrachtgevers;
 • Advies inzake burenhinder ter gelegenheid van de uitvoering van openbare en private werken.

Onze ervaring


Het departement werd om advies gevraagd bij o.a. :

 • Verantwoordelijkheidsverdeling tussen bouwheren, architecten, ingenieurs en opdrachtgevers, inbegrepen de verzekeringsaspecten ervan
 • Gebreken in de bouw
 • Veiligheids- en brandbeveiligingsvoorschriften bij vastgoedprojecten
 • Verantwoordelijkheden van de veiligheidscoördinator
 • Berekeningswijze van de erelonen van de architecten
 • De aansprakelijkheid van de aanbestedende overheid bij stillegging of vertraging van openbare werken en de berekening van de hieruit volgende schadeloosstellingen
 • Vorderingen in kort geding en ten gronde, o.m. met het oog op de aanstelling van een gerechtelijk deskundige
 • Asbestverwijderingswerven
 • Wegen-, tunnel-, brug- en baggerwerken
 • Industriële installaties, staalfabrieken, elektriciteitscentrales, hoogovens, luchthaven, treinen, prefab
 • Publieke-private samenwerking
Enkele recente zaken:

 • Het bijstaan van investeerders in het opzetten en de uitvoering van bouwwerken van een hotelcomplex
 • Het verdedigen van de belangen van mede-eigenaars die appartementen hebben gekocht in het kader van de Wet Breyne, of de bouwpromotoren
 • Het bijstaan van verenigingen van mede-eigenaars die handelen tegen een aannemer van werken voor een plat dak die een ondergrondse parking bedekt
 • Het bijstaan van verenigingen van mede-eigenaars tijdens de uitvoering van werken door één mede-eigenaar die negatieve gevolgen heeft voor de stabiliteit van het onroerend goed
 • De update van de statuten van verenigingen van mede-eigenaars
 • Het bijstaan van een bouwheer teneinde de afwerking van de werf, en de herstelling van onvolkomenheden en verborgen gebreken in een opgericht gebouw te bekomen, evenals de vergoeding van zijn schade
 • Het opstellen van een schade-afrekening voor aanbesteders waarvan de prestaties werden vertraagd of stopgezet, in het kader van een uitvoering van overheidsopdracht van werken en diensten
 • Gerechtelijke acties tegen oprichters en ontwerpers van werken van burgerlijke bouwkunde geconfronteerd met belangrijke en wederkerige problemen van waterdichtheid en afvoer van water
 • Het verdedigen van de belangen van een aannemer in het kader van een brand ontstaan op de werf met schade aan derden
 • Het verdedigen van de belangen van een industrieel voor de schade geëist door een vennootschap ten gevolge van beweerde gebreken in de werking van een veiligheidsinstallatie
 • Het verdedigen van de belangen van een vennootschap die bekistingsmateriaal verhuurt voor de realisatie van een watertoren
 • Het verdedigen van de belangen van een onderaannemer voor de schade geleden ten gevolge van de toepassing door de bouwheer van strenge veiligheidsmaatregelen op de werf
 • Rechtstreekse vordering van onderaannemers

Ons team


* SC Janson Baugniet CV


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021