Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Bank- en financieel recht


Presentatie


Het team van het Bank- en financieel recht departement behandelt verschillende materies gekoppeld aan het bankrecht en/of het financieel recht in ruime zin, met inbegrip van het kredietrecht, het consumentenrecht en de bescherming van persoonsgegevens. Deze materies sluiten aan bij het ruimere kader van het verbintenissen- en contractenrecht. De geleverde adviezen kunnen onder meer betrekking hebben op de creatie van financiële producten of bankproducten, alsmede inzake beleggingsinstrumenten of vermogensbeheer, creatie van gespecialiseerde wetgeving op het vlak van consumentenkrediet of maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten. Bovendien verlenen de advocaten van het departement het cliënteel bijstand bij complexe financiële operaties, met inbegrip van aspecten die gekoppeld zijn aan het zekerheidsrecht. De geschillenpraktijk heeft voornamelijk betrekking op de verdediging van de belangen van financiële instellingen, van vennootschappen of van consumenten voor de hoven en rechtbanken. De advocaten van het departement verlenen eveneens bijstand bij arbitrages, zowel als arbiter en als raadsman, in het Frans, het Nederlands en Engels.

De leden van het departement hebben talrijke boeken en/of artikelen gepubliceerd betreffende het Belgisch privaat bankrecht, o.a. :  D. Blommaert en D. Bracke over de aansprakelijkheid van de kredietgever; C. Alter, Algemeen bankrecht, Larcier, 2010; F. Vermander, doctoraal proefschrift inzake de éénzijdige opzegging van overeenkomsten; K. Andries, doctoraal proefschrift inzake geheimhoudingsovereenkomsten; D. Blommaert en F. Bonnarens, verschillende artikelen met betrekking tot de nieuwe wetgeving over consumentenkrediet.

Het departement adviseert vier van de grootste internationale banken of financiële conglomeraten in hun Belgische bankpraktijk met focus op het kredietrecht. Om deontologische redenen worden de namen van de cliënten niet vermeld. Wij werken ook voor drie van de vier grote Belgische banken en voor sommige bank- en kredietinstellingen op nationaal niveau. Ten slotte vertegenwoordigen we ook twee Belgische banken met specifieke financiële activiteiten waarvan er één actief is België en één op internationaal niveau.

In de internationale juridische gids LEGAL 500 werd het departement als volgt beoordeeld: "The team recently won a government tender, advising on the modernisation of regulations for credit products. Clients single out Dominique Blommaert for his reputation as a skilled and experienced litigator in the field of Belgian financial and banking law, and his academic credentials. Cédric Alter and Didier Bracke are recommended for banking litigation." (2010) 

"Janson has an excellent team of partners in Dominique Blommaert, Cédric Alter and Didier Bracke, with a diligent and professional approach. Clients include Febelfin, the Belgian association of banks, for whom it assists on EU regulatory implementation. Others are Mastercard and JP Morgan, for whom litigation and transactional banking work is done. Stine Delaey joined the firm(2011). 
Janson's excellent and highly professional team has very good knowledge of consumer credit, but also has a strong banking litigation practice, where it acts for clients including Citibank and KBC. The business-minded and proactive Dominique Blommaert leads the team, which attracted new clients Ferratum and Friendly Finance in 2011. Cédric Alter succesfully led a Supreme Court case for a belgian company active in the medical gas sector, while Dominique Blommaert and Didier Bracke acted for the majority shareholder of Edificio in a corporate dispute. The firm, which handles litigation and arbitration made Ophélie Cocquyt up to partner in 2010." (2012)

"Janson is particularly strong in contentious matters and represents a number of banks in litigation. Dominique Blommaert recently led the firm's representation of Dexia in litigation against publi-T regarding the winding up of Holding Communal. Other key clients include HBC and Citibank. Didier Bracke and Cédric Alter are also recommended."(2013) 

Onze diensten


Het departement was ondermeer betrokken bij de volgende projecten:

 • Overdracht van twee Belgische financiële instellingen; due diligence met het oog op een potentiële overdracht van een Belgische bank;
 • Interventie bij de CBFA voor rekening van twee financiële instellingen met het oog op het verkrijgen van de erkenning als onderneming toegelaten op de markt van de hypothecaire kredieten;
 • Diverse Interventies bij de FOD Economie in het kader van het verkrijgen van een erkenning als kredietverstrekker;
 • Opstelling van verschillende kredietcontracten onderworpen aan de supervisie van de FOD Economie in het kader van de wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet;
 • Creatie van verschillende kredietproducten, met inbegrip van een activering via kredietkaart;
 • Opstelling van maatregelen gekoppeld aan de bescherming van persoonsgegevens voor verschillende financiële instellingen;
 • Opstelling van financieringscontracten die moeten worden afgesloten tussen een financiële instelling en de concessiehouders van een wageninvoerder; oppuntstelling van specifieke zekerheden;
 • Advies inzake recuperatie van schulden via minnelijke schikking door de integratie van de verplichtingen gekoppeld aan de bescherming van de consument en zijn persoonsgegevens;
 • Bijstand bij het opstellen van interne procedures inzake preventie tegen het witwassen van kapitalen;
 • Adviesverlening aan financiële instellingen betreffende de omzetting van de nieuwe Europese regelgeving over de kapitaaltoereikendheid (akkoorden van "Bazel II");
 • Advies aan de leden van de Commissie "Economie" in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, nadat het kantoor als meest geschikt werd uitgekozen op het vlak van " publiciteit in het kredietrecht".
 • Tussenkomst voor 2 financiële instellingen in het kader van de "bankencrisis" (2008).

Onze ervaring


Enkele voorbeelden van behandelde zaken:

 • Het departement is betrokken in twee van de belangrijkste procedures van de laatste jaren, met name “Fortis” en “Arco”
 • Bijstand en raadgeving bij oprichting van alternatief-financieringsplatform (crowdfunding)
 • Bijstand aan 12 kredietinstellingen om een vergunning te bekomen als lener
 • Verdediging van 2 financiële instellingen in een geschil met betrekking tot “funding loss”
 • Verdediging van een financiële instelling in een geschil met betrekking tot een kredietovereenkomst
 • Bijstand aan de Raad van de Orde van advocaten met betrekking tot het nieuw betalingssysteem tussen advocaten en de diensten van de griffie
 • Bijstand aan Kempar in de zaak “Spaarselect”, met betrekking tot beleggingshypotheken
 • Voorzitter van het arbitraal college in een geschil betreffende de toepassing van de “MIFID”-wetgeving  

Ons team


Senior Counsels
* SC Janson Baugniet CV


[:swvar:ufile:4:description:]
[:swvar:ufile:4:description:]
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021