Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht


Presentatie


Het departement aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht is sinds de oprichting van de associatie in 1950 actief.

De grootste Belgische specialisten waaronder Professor R.O. Dalcq, hebben deel uitgemaakt van deze afdeling. De opgedane ervaring, de competentie van de medewerkers, de vasthoudendheid en onafhankelijkheid waar zij altijd blijk van heeft gegeven, en haar tussenkomst in talrijke dossiers die de actualiteit bepaalden, zorgden ervoor dat er vandaag op de afdeling in gelijke mate beroep wordt gedaan door particulieren en verzekeringsondernemingen. Deze zeldzame karakteristiek laat haar toe een globale en objectieve benadering aan te bieden voor de problemen die haar worden voorgelegd. 

De vennoten en medewerkers van de afdeling geven advies en bijstand aan ondernemingen, zelfstandigen en particulieren in alle domeinen die vallen onder het aansprakelijkheidsrecht (zowel burgerlijk als strafrechtelijk) en het verzekeringsrecht, met name: 

 • De aansprakelijkheden van ondernemingen (BA uitbating, D&O polis, BA producten enz.)
 • De professionele aansprakelijkheden (gezondheidssector, bouwsector, notarissen, advocaten, makelaars, accountants, bank- en verzekeringsinstellingen, journalisten enz.)
 • De aansprakelijkheden die verband houden met het privéleven (verkeersongevallen, sportongevallen, ongevallen in het dagelijkse leven enz.)
 • De aansprakelijkheden van de overheden (uitvoerend, wetgevend, gerechtelijk, openbare wegen)
 • Rechten van slachtoffers en begroting van schade, in het bijzonder lichamelijke schade
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen (BA uitbating, BA producten, alle bouwplaatrisico's, BA bedrijfsleiders, BA auto, BA privéleven of familiale, BA beroepsaansprakelijkheid enz.)
 • De zaakverzekeringen (tegen brand, diefstal, machinebreuk, kunstwerken, juwelen enz.)
 • De verzekering van personen (hospitalisatieverzekeringen, ongevallenverzekeringen, levens- en overlijdensverzekeringen, groepsverzekeringen enz.)

Onze diensten


De advocaten van het departement geven de cliënt advies zowel voor en buiten de procedure om (advies, bemiddeling, minnelijke regeling betrachten, enz) als tijdens de gerechtelijke of arbitrale procedure. 

Hun grondige kennis van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en hun procedure-ervaring zorgen voor een efficiënte bijstand van de cliënt in alle materies die zij behandelen, namelijk:

 • Analyse van aansprakelijkheden met betrekking tot het bestuur en de uitbating van een vennootschap
 • Beheer van procedures met betrekking tot het verzekeringsrecht
 • Kritische en rechtsvergelijkende analyse van dekking vervat in verzekeringspolis
 • Bijstand aan slachtoffers met lichamelijke en materiële schade om vergoeding te bekomen
 • Bijstand van personen die geconfronteerd worden met een kwestie van beroepsaansprakelijkheid (gezondheidssector, bouwsector, notarissen, advocaten, makelaars, boekhouders, journalisten, bancaire en verzekeringsinstellingen
 • Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank en correctionele rechtbank
 • Aanpassing van verzekeringspolissen naar buitenlands recht aan het Belgisch recht

Onze ervaring


De advocaten van het departement worden regelmatig geraadpleegd met betrekking tot volgende domeinen:

 • Geschillen met betrekking tot de toepassing van schadeverzekeringen (aansprakelijkheidsverzekering, zaakverzekering en kostenverzekering) of personenverzekeringen (overlijden, leven, hospitalisatie)
 • Gepersonaliseerde bijstand aan slachtoffers van verkeersongevallen of van ongevallen in het dagelijkse leven (letsels veroorzaakt door een dier, door een val, als gevolg van een vechtpartij enz.) die volledig willen schadeloos gesteld worden (lichamelijk, materieel)
 • Geschillen die een professionele aansprakelijkheid van welke aard ook in het gedrang brengen, meer bepaald voor professionele gezondheidswerkers en mensen uit de gerechtelijke sector en de bouwsector
 • Geschillen die de aansprakelijkheid van ondernemingen in het geding brengen (schade veroorzaakt naar aanleiding van het uitbaten van de onderneming, het in de handel brengen van producten met gebreken, D&O enz.)
 • Geschillen die vallen onder het bouwrecht (aansprakelijkheid van de verschillende actoren in het bouwproces, bouwverzekeringen, hurenhinder)
 • Geschillen die vallen onder het persrecht
 • Geschillen die de aansprakelijkheid van de overheden in het geding brengen (uitvoerend, wetgevend, gerechtelijk, openbare wegen)
 • Aanpassing van buitenlandse verzekeringspolissen naar het Belgisch recht
 • Strafrechtelijke verdediging van particulieren die voor de politierechtbank worden vervolgd (inbreuken op de wegcode, verkeersongevallen enz.)
Sommige advocaten van het departement zijn ook academisch actief en worden regelmatig uitgenodigd om te spreken op conferenties georganiseerd door de beroepsgroep en door professionele organisaties die geïnteresseerd zijn in deze topics.

Ons team


* SC Janson Baugniet CV 


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021