Onze advocaten

Praktijkgebieden


Expertise
We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Marc DALLE* Marc DALLE*
Marc DALLE*

 • Vennoot
* SC Janson Baugniet CV

Tel. +32 2 675 30 30
Email contact opnemen

Expertise


Presentatie


Marc Dalle is advocaat sedert 1986 en van bij het begin heeft hij zich ingezet voor de sector van de overdracht van ondernemingen (M&A) in de vorm van de overdracht van zowel aandelen als handelsfondsen. Hij assisteert zowel de kant van de cedent als deze van de cessionaris. Zo organiseert hij niet alleen regelmatig data rooms en voert hij juridische audits uit (due diligence), hij stelt ook overdrachtovereenkomsten op en onderhandelt die.

Marc heeft ook een ruime ervaring in allerhande soorten contracten die de interne en de externe werking van handelsondernemingen regelen: aandeelhoudersovereenkomsten (met in het middelpunt typisch de rechten van voorkoop of optie), investeringscontracten, gemeenschappelijke ondernemingsovereenkomsten, managementcontracten... Hij staat verscheidene multinationals bij in het dagelijkse juridische beheer van hun Belgische filialen (corporate housekeeping) en in herstructureringen.

Een ander deel van zijn activiteiten is gericht op het financieel recht van de ondernemingen (corporate financing) in de vorm van zowel bankkredieten met de traditionele waarborgen als risicokapitaal (venture capital of private equity).

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Curriculum


Werkervaring

 • Vennoot - Janson
 • 1986: toegelaten tot de Brusselse balie

Opleiding

 • 1985: Postgraduaat in handelsrecht, Université Libre de Bruxelles
 • 1983: Lic. Juris, Katholieke Universiteit Leuven

Publicaties


Tijdschrift artikelen

 • Standpunt : Artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen is toepasselijk op elk beding inzake controlewijziging (change of control clause) ten laste van een naamloze vennootschap, T.R.V., 2004, 87
 • La certification de titres émis par des sociétés commerciales, J.T., 1999, 417, met Henri-Paul Lemaitre
 • De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van maatschappelijke lasthebbers – een vergelijking van algemene voorwaarden, R.G.A.R., 1998, No 12881

Commentaar op rechtspraak

 • Aansprakelijkheid bedrijfsrevisor naar aanleiding van een verslag inzake inbreng in natura, Rb. Antwerp, 30 juni 2004, RABG, 2006/04, 261
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid van een moedervennootschap voor het bekleden van haar dochtervennootschap met een schijn van kredietwaardigheid, Rb. Kh. Mechelen, 7 oktober 1999, T.R.V., 2002, 151
 • De volstortingsplicht na overdracht van niet-volgestorte aandelen in een naderhand gefailleerde B.V.B.A., Gent, 10 november 1999, T.R.V., 2000, 500
 • De commerciële maatschappij, Brussel, 19 februari 1997, A.J.T., 1997-98, 55
 • Misbruik van bevoegdheid bij de niet-toelating van een vennoot ter algemene vergadering op grond van artikel 125, lid 2 Vennootschapswet, Brussel, 28 juni 1995, A.J.T., 1996-97, 360
 • Terugname van verkochte maar onbetaalde goederen tijdens de verdachte periode, Gent, 16 november 1994, A.J.T., 1995-96, 540
 • Verkoopsweigering en de Wet tot bescherming van de economische mededinging, Brussel, 21 juni 1995, A.J.T., 1995-96, 501
 • De pandhoudende schuldeiser op de handelszaak en de curator, Brussel, 22 december 1994, A.J.T., 1995-96, 408
 • De kennis in hoofde van de schuldeiser van het virtuele faillissement van zijn schuldenaar, Brussel, 22 december 1994, A.J.T., 1995-96, 136
 • De verplaatsing van een in pand gegeven handelszaak naar een ander arrondissement, Brussel, 17 november 1994, A.J.T., 1995-96, 103
 • Ontduiking van de oprichtersaansprakelijkheid, Rb. Turnhout, 24 februari 1994, A.J.T., 1994-95, 175
 • Wat het financieel plan niet is, Gent, 5 oktober 1994, A.J.T., 1994-95, 172
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021