News

Practice Areas


Expertise
You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.

Verlaagd btw-tarief van 6% bij afbraak en heropbouw woning


 • 9 February 2021
 • Conferences & Publications
Jasmine Malekzadem
Verlaagd btw-tarief van 6% bij afbraak en heropbouw woning

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen werd vanaf 1 januari 2021 uitgebreid tot het gehele Belgische grondgebied.

Voordien was het verlaagde btw-tarief van 6% al gekend in 32 verstedelijkte zones: (i) de stedelijke centra van Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Bergen, Charleroi, La Louvière, Seraing en Luik, (ii) Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel, en Etterbeek, en (iii) Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers en Namen.

De toepassingsvoorwaarden zijn:

 • de afbraak en de heropbouw van de nieuwe woning vormen één handeling;
 • de op te richten woning is uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd als privéwoning; en
 • er wordt een voorafgaande verklaring afgelegd door de bouwheer aan de belastingadministratie en de factuur vermeldt 6% BTW.

Het regime in de vermelde 32 centrumsteden blijft onverkort gelden. Deze kunnen dan ook gecumuleerd worden. Enerzijds betekent dit dat de bouwheer-natuurlijke personen in de 32 centrumsteden kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief voor de afbraak resp. heropbouw, zonder dat aan de bijkomende toepassingsvoorwaarden van het nieuwe regime (infra bv. max. 200 m²) moet zijn voldaan. Anderzijds impliceert dit dat de bouwpromotoren binnen de 32 centrumsteden (althans tijdelijk) kunnen afbreken resp. bouwen én verkopen met btw aan 6% (zowel wat betreft de verkoop van het gebouw, als wat betreft de verkoop van de grond indien die laatste ook in eigendom toebehoort aan de promotor), voor zover het een woning betreft die als enige eigen woning bestemd is voor de domicilie van de koper-natuurlijke persoon, of bestemd is voor verhuur aan een sociaal verhuurkantoor.

Voor de nieuwe regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • de betrokken woning is uitsluitend dan wel hoofdzakelijk de enige woning én de eigen woning van de bouwheer-natuurlijke persoon;
 • die woning wordt gebruikt door de bouwheer-natuurlijke persoon zelf;
 • de bouwheer-natuurlijke persoon neemt er zonder uitstel haar/zijn domicilie en dit gedurende 5 jaar, te rekenen tot 31 december van het jaar volgend op het jaar van de eerste inbezitname; en
 • de totale bewoonbare oppervlakte van de woning bedraagt max. 200 m².

Deze versoepelde regeling voor gans België is bedoeld als stimulans voor de bouwsector die enigszins lijdt onder de corona-crisis. Het moet het tegelijk voor particulieren mogelijk maken om goedkoper een nieuwe woning te kopen.

De nieuwe regeling geldt (voorlopig) tot 31 december 2022. Lopende projecten komen in aanmerking, voor zover de btw-verklaring uiterlijk op 31 maart 2021 wordt ingediend.

Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021