News

Practice Areas


Expertise
You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.

Sociaal en fiscaal statuut sportbeoefenaar


  • 22 march 2016
  • Conferences & Publications
Sociaal en fiscaal statuut sportbeoefenaar

"Het sociaal en economisch belang van sport in onze moderne samenleving is aanzienlijk toegenomen en heeft ervoor gezorgd dat de wetgevende macht zich voor dit verschijnsel is gaan interesseren. Op nationaal, regionaal en internationaal vlak laten tal van politieke instanties (Vlaamse en Franse Gemeenschap, Verenigde Naties, Europese Commissie en Europees Parlement) zich van langsom meer in met de sport.

Dit werk bestaat uit twee delen en bespreekt enerzijds het sociaal en anderzijds het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar. In het eerste deel dat handelt over het sociaal statuut van de sportbeoefenaar, komen achtereenvolgens de regels aan bod inzake het arbeidsrecht en de sociale zekerheid eigen aan het statuut van sportbeoefenaar, belicht vanuit Europees en Belgisch perspectief. In het tweede deel dat handelt over de directe belastingen die op de sportbeoefenaar van toepassing zijn, worden de beroepsinkomsten en diverse inkomsten van sportbeoefenaars besproken."

Samenvatting door Wolters Kluwer


Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021