News

Practice Areas


Expertise
You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.

Recent publication: “Verkavelen in Vlaanderen, van verkavelingsvergunning naar omgevingsvergunning”


  • 9 April 2018
  • Conferences & Publications
Recent publication: “Verkavelen in Vlaanderen, van verkavelingsvergunning naar omgevingsvergunning”

De verkavelingsvergunning is een buitenbeentje in het klassiek administratief recht. De vergunning combineert in één akte de individuele situatie van de verkavelaar en het reglementair statuut van het verkavelde goed. Daardoor is verkavelen een goedkope manier om een project vorm te geven. De

verkavelingsvergunning biedt rechtszekerheid voor de daaropvolgende stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Recent heeft de Vlaamse decreetgever de verkavelingstechniek opengesteld voor andere doeleinden dan woningbouw. Daardoor is de verkaveling ten volle een techniek voor de projectontwikkeling geworden. 
De reglementering die de verkaveling beheerst, is door de jaren talloze keren gewijzigd, niet het minst omwille van misbruiken of ongewenste effecten. Dat heeft tot gevolg dat verkavelen, hoewel stedenbouwkundig een eenvoudig instrument, in de praktijk niet zo duidelijk is. Een goede verkaveling vereist ook de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen. Die samenwerking is niet beperkt tot de totstandkoming, maar betreft ook de uitvoering en de overdracht. Dat is de reden waarom de verkaveling een uitgesproken onderwerp is voor de Vastgoedpraktijkstudies. 
In dit boek worden voor het eerst in Vlaanderen alle aspecten van de verkavelingsoperatie bij elkaar gebracht door een multidisciplinair team van gedegen experten. Het boek is tot stand gekomen op een scharniermoment in de wetgeving, namelijk de invoering van de omgevingsvergunning. De auteurs hebben daar rekening mee gehouden, zodat het voorliggende boek een werkinstrument is in de meest recente stand van de wetgeving.

Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021