News

Practice Areas


Expertise
You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.

Inleiding tot hervorming van het goederenrecht


  • 19 February 2021
  • Conferences & Publications
Jasmine Malekzadem & Melanie Sleutjes
Inleiding tot hervorming van het goederenrecht

De inwerkingtreding van de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek, waarmee het Belgisch goederenrecht wordt hervormd, komt steeds dichterbij. Tijd voor een aantal aandachtspunten in uw toekomstige contracten!

Jasmine Malekzadem en Melanie Sleutjes geven in het eerste nummer van Tijdschrift van de Vrederechters van 2021 een beknopt overzicht weer van de belangrijkste wijzigingen, zowel wat betreft innovaties gericht op vastgoedontwikkeling alsook wat betreft verbeteringen die het dagelijkse leven van iedere burger versoepelen: Tijdschrift van de Vrederechters / Journal des Juges de Paix.


Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021