News

Practice Areas


Expertise
You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.

Colloquium: Niet-vergunde constructies, overdracht en vestiging van zakelijke rechten, tussen gedogen en regulariseren


  • 25 october 2019
  • Conferences & Publications
Colloquium: Niet-vergunde constructies, overdracht en vestiging van zakelijke rechten, tussen gedogen en regulariseren

Conferentie georganiseerd door Jan Ghysels, partner bij Janson

Toelichting


Transacties bij vastgoed worden steeds complexer. De alsmaar groeiende publiekrechtelijke regelgeving is hier niet vreemd aan. Wijzigingen volgen elkaar snel op en maken het geheel onoverzichtelijk en moeilijk toepasbaar. Dit is op het vlak van de ruimtelijke ordening niet anders. De talrijke veranderingen in het vergunningslandschap maken dat rechtszekerheid steeds meer zoek is. Vergunningen staan nochtans centraal bij vastgoedtransacties. Ze bepalen wat kan en niet kan en hebben een grote impact op de waarde. Duidelijkheid rond het vergunningsstatuut is daarom cruciaal.

Vele vragen blijven evenwel open en verdienen een antwoord. Wat indien een constructie niet vergund is of door een herstelmaatregel wordt bedreigd? Stelt dit enig probleem voor de overdracht van het goed? Kan dit de aansprakelijkheid van de verkoper of zijn notaris in het gedrang brengen? Welke informatie moet hierrond bij de verkoop worden verstrekt? Kan de verjaring soelaas brengen? En wat bij een zonevreemde constructie? Bestaat er hierbij enig verschil in behandeling? Kan een oud herstelvonnis nog roet in het eten gooien? En wat met de waardering van dergelijk vastgoed?

Al deze aspecten en nog veel meer wordt uitgebreid besproken door bedreven rechtspractici. Dit colloquium is dan ook een must voor elke advocaat, notaris, ambtenaar, landmeter, magistraat, fiscalist, vastgoedmakelaar, vastgoedspecialist, kortom iedereen die op één of andere manier met vastgoed in aanraking komt. 

Programma

Dagvoorzitter Notaris Prof. dr. Ruud JANSEN

08u00:
Onthaal met licht ontbijt
09u00:
Verwelkoming en inleiding: dagvoorzitter
09u15:
Ruimtelijke informatieverplichting, waarde en aansprakelijkheid (overheid, notaris, makelaar, landmeter-expert), rechtsherstel
dr. Frederik HAENTJENS – Postdoctoraal medewerker UGent – Advocatenkantoor Haentjens
10u00:
Overdracht van onroerend goed en het oude herstel- vonnis. Problemen en oplossingen
mr. Sven VERNAILLEN, mr. Jo VAN LOMMEL en mr. Nicolas JANSSENS, advocaten GSJ-Advocaten

10u45:
Koffiepauze

11u00:
Bewijs van vergunning, verjaring, strafvervolging, stakingsbevel, herstelmaatregelen, meerwaarde- regeling, handhaving
Prof. dr. Geert VAN HOORICK, hoogleraar UGent
11u45:
Voorwaarden en lasten binnen het kader van de omgevingsvergunning
mr. Katrien KEMPE, advocaat K-Law

12u30:
Lunch

14u00:
Zonevreemde basisrechten, gefundeerde rechtspraak
 dr. Stijn AERTS, mr. Matthias DEJONGHE en mr. Patrick VANDENDAEL – Referendarissen Dienst van de Bestuursrechtscolleges
14u45:
Waardering van vastgoed met onzekere vergunnings- toekomst
dhr. Guibert de CROMBRUGGHE – MSOG en Landmeter-Expert, de Crombrugghe & Partners NV

15u30:
Koffiepauze

15u45:
Verjaard of gedoogd maar niet vergund: vol of gebrekkig eigendomsrecht
dr. Johan VAN DE VOORDE, Postdoctoraal onder- zoeker UAntwerpen
16u30:
Vragenronde en slotwoord dagvoorzitter 17u00: Afsluitende receptie

Praktische informatie

De inschrijvingskosten voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde worden ten laste genomen door het IGO (dossier TEC-E19210).

Studiepunten
• Landmeters: 6 vormingsuren
• Advocaten: 6 juridische punten (dossier 2019-00028)
• Notarissen: 6 uren (dossier 18/29708) • BIV: 5,5 uren

Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door bijgevoegde strook vóór 15 oktober 2019 terug te zenden, te mailen of te faxen naar:

CROW vzw p/a Landmeterskantoor Palmans Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren
fax: 012 26 29 01
e-mail: hildegarde@landmeterpalmans.be

Het aantal inschrijvingen is beperkt.
De inschrijvingen zijn pas geldig vanaf het ogenblik dat de deelnamesom overgemaakt is op IBAN BE63 0014 5505 9008 (BIC: GEBABEBB) van CROW vzw, met vermelding van uw naam, voornaam, functie en organisatie.

Prijs (met inbegrip van het referatenboek)
• Leden CROW: € 275
• Anderen: € 295

Inlichtingen CROW vzw p/a Landmeterskantoor Palmans Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren
tel.: 012 23 65 89 -
fax: 012 26 29 01
e-mail: hildegarde@landmeterpalmans.be

Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021