Specializations


Practice areas

Our Lawyers

Bruno PERSYN Bruno PERSYN
Bruno PERSYN

 • Associate

Practices areas


Presentation


Bruno Persyn (°1993) graduated as a master of Law at the Katholieke Universiteit of Leuven in 2016, after which he obtained the advanced master in ‘droit de l’environnement et droit public immobilier’ at the University of Saint-Louis in Brussels. In 2017 he became a member of the Dutch bar of Brussels, and joined the offices of Janson as a member of the department of Administrative and Constitutional law.

Languages: Dutch, French, English, basic notion of German.

Curriculum


ERVARING

 • Advocaat bij Janson
  2017 – heden
  Specialisatie in overheidsopdrachten en overheidscontracten in de ruime zin, alsook ruimtelijke ordening en milieurecht.
 • Juridisch medewerker bij consumentenorganisatie Test-Aankoop (student)
  September 2016 – december 2016
 • Stagiair bij de Raad van State
  September 2016

ACADEMISH ACHTERGROND

 • Master de spécialisation en droit de l’environnement et en droit public immobilier. Université Catholique Louvain – Saint-Louis Bruxelles 
  2016 – 2017
 • Master in de rechten, major publiekrecht, minor sociaal recht, Katholieke universiteit Leuven. 
  2014 - 2016  Onderscheiding
 •  Bachelor in de Rechten, Katholieke universiteit Leuven.
  2011 - 2014
EXPERTISE

 • Vertegenwoordigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad van State inzake de concessie van diensten voor het plaatsen van elektrische laadpalen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Vertegenwoordiging van een verzoekende partij inzake het vernietigen van een Ruimtelijke Uitvoeringsplan in de provincie Limburg.
 • Vertegenwoordiging in rechte van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer inzake een overheidsopdracht waarbij beroep werd ingesteld tegen de gunningsbeslissing ; problematiek inzake abnormale prijzen; UDN-procedure voor de Raad van State (positief arrest).
 • Advisering van een projectontwikkelaar over de erfgoedaspecten van een project te Leuven.
 • Vertegenwoordiging van een steenkapperij in Vlaams-Brabant i.v.m. haar geschil met buren over geluidsoverlast (buitencontractuele aansprakelijkheid en burenhinder), alsook bijstand bij regulariseren van aspecten van de steenkapperij.
 • Vertegenwoordigen van het Vlaamse Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer, in een burgerlijk geschil met een aannemer over de uitvoering van een werf.
 • Vertegenwoordigen van een tussenkomende partij ter pleitzitting van de Raad van State inzake een uiterst dringende noodzakelijkheid (nr. 241.503)
 • Adviseren van een gemeente in het Pajottenland i.v.m. het bouwen van een nieuwe (sociale) woonwijk, bijstaan in rechte voor de Raad van State i.v.m. het aanvechten van de beslissing van de gemeenteraad over de wegenis.
 • Bijstaan en adviseren van een landbouwer uit Vlaams-Brabant i.v.m. zijn geschil met de Vlaamse overheid, afdeling Landbouw en Visserij, over de uitbetaling van (Europese) premies.
 • Vertegenwoordiging in rechte van het Vlaams Gewest voor de Raad van State in het kader van de overheidsopdracht ‘Nieuwpoort: Bouwen van een stormvloedkering”. Problematiek o.a. inzake regelmatigheid offertes. Gunstig arrest Raad van State.
 • Bijstaan en vertegenwoordiging in rechte van een nachtwinkeleigenaar in een Limburgse stad die wordt getroffen door een reglement dat de sluiting van zijn nachtwinkel oplegt.
 • Bijstaan en adviseren van een particulier die gronden, gelegen te woonuitbreidingsgebied, wil ontwikkelen via groepswoningbouw.
 • Vertegenwoordiging in rechte van het Vlaams Inzamelcentrum voor textiel tegen verschillende gemeenten die eisen dat VICT haar textielcontainers weghaalt; in navolging van ons betoog werd textielinzameling door de Raad van State erkent als een overheidsopdracht; UDN-procedures voor de Raad van State, annulatieprocedures voor de Raad van State, alsook procedures voor de burgerlijke rechter.
 • Bijstand en advisering van een Vlaamse stad i.v.m. verkiezingsbetwistingen n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
 • Vertegenwoordiging in rechte van een Nederlandse aannemer, gespecialiseerd in het saneren van bodems, inzake een geschil over het saneren van gronden bestemd tot woningbouw.
 • Vertegenwoordiging van een aannemer inzake haar strafrechtelijke en burgerrechtelijke geschillen met de aanbestedende overheid i.v.m. de uitvoering van een overheidsopdracht.
 • Bijstand van een paardenkweker bij het regulariseren van zijn paardenkwekerij, vertegenwoordiging in rechte inzake de strafprocedure n.a.v. de herstelvordering. 
TALEN

Nederlands                                             Moedertaal

Frans                                                       Zeer goede professionele kennis

Engels                                                     Zeer goede professionele kennis

Turks                                                        Basiskennis

Publications


Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
© Copyright Janson 2019