Our lawyers

Practice Areas


Expertise
Jasmine MALEKZADEM Jasmine MALEKZADEM
Jasmine MALEKZADEM

 • Associate
Tel. +32 9 240 77 20
Email get in touch

Expertise


Presentation


Jasmine Malekzadem obtained a Master's degree in Law from the KU Leuven in 2009.

Jasmine has been registered at the Brussels Bar since 2010 (Eubelius) and since then has built up a broad expertise in real estate law, contract law, corporate law and litigation in the broadest sense of the word. She joined Janson in 2019.

Languages: Dutch, English

Curriculum


Work experience

 • 2019 - ...: Senior Associate - Janson
 • 2018 - 2019: Senior Associate - Bienstman-Decloedt
 • 2015 - 2018: Associate - Lydian
 • 2014 - 2015: Associate - Stibbe
 • 2010 - 2014: Associate - Eubelius

Academic functions

 • 2015 - ...: Voluntary scientific collaborator, KU Leuven, Instituut Handels- en Insolventierecht
 • 2015 - 2018: Assistant to the economic law department, UGent, Instituut Financieel Recht
 • 2009 - 2014: Part-time practice assistant, KU Leuven, Instituut Handels- en Insolventierecht

Other mandates

 • 2019 - ...: Member of the Beroepscommissie Beroepsopleiding, Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Education

 • 2010: Master after Master in Corporate law, HUB
 • 2009: Master in Law, KU Leuven

Publications


Books and contributions 

 • Security Rights in Intellectual Property (Belgian report), Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, vol. 45), Springer, 2020, 119-146 (met M.E. Storme)
 • Intellectuele eigendomsrechten als nieuwe zekerheidsactiva in N. Appermont en U. Cerulus (eds.), Participatie van de burger in de rechtsorde, Brugge, die Keure, 2017, 148-157
 • De uitwinning van pandrechten na de hervorming in M.E. Storme (ed.),Roerende zekerheden nade Pandwet, Antwerpen, Intersentia, 2017, 157-177
 • Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten na de Pandwet in M.E. Storme (ed.), Roerende zekerheden nade Pandwet, Antwerpen, Intersentia, 2017, 321-336
 • Zakenrecht en zakelijke zekerheden in D. Bruloot en B. DE Groote (eds.),Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 167-214
 • Onderhoudsplicht en herstellingen in het gemeen huurrecht, in G.-L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman en A. Verbeke (eds.), Contractuele clausules – Huur, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2016, 155-182
 • Commentaar bij artikel 17 WCO in M. Van Meenen en I. Verougstraete (red.),Wet en Duiding – Insolventie, deel 7, Brussel, Larcier, 2014, 638 p.
 • Beslag en inpandgeving van onlichamelijke roerende goederen, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten in M.E. Storme (ed.), Themis Insolventie- en beslagrecht (2012-13), Brugge, die Keure, 2012, 69-93

Journal articles 

 • Inleiding tot hervorming van het goederenrecht, met M. Sleutjes, T. Vred. 2021, 9-25
 • Het nieuwe retentierecht, NjW 2017, 250-258
 • Een extra puzzel in het spel van de curator en de lopende overeenkomsten,TBH 2016, wordt gepubliceerd in eerstvolgend nummer over insolventierecht, 846-854
 • Curator beëindigt een lopende opstalovereenkomst, NjW 2016, afl. 346, 578-580
 • De Pandwet uitgesteld, RW 2014-15, 722
 • Wijzigingen aan de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen, met L. De Keyser, T. Delwiche en J.-J. Ackaert, TRV 2013, 740-777
 • Kanttekening bij informatieverplichtingen inzake stedenbouw in de onderhandse akte, met A. Vandaele, TROS 2013, 38-43
 • Beslag op domeinnamen. Een eerste verkenning, RW 2009-10, 1498-1506

E-zines 


Conferences

Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021