Our lawyers

Practice Areas


Expertise
You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.
Jasmine MALEKZADEM Jasmine MALEKZADEM
Jasmine MALEKZADEM

 • Associate
Tel. +32 9 240 77 20
Email get in touch

Expertise


Presentation


Jasmine Malekzadem obtained a Master's degree in Law from the KU Leuven in 2009.

Jasmine has been registered at the Brussels Bar since 2010 (Eubelius) and since then has built up a broad expertise in real estate law, contract law, corporate law and litigation in the broadest sense of the word. She joined Janson in 2019.

Languages: Dutch, English

Curriculum


Work experience

 • 2019 - ...: Senior Associate - Janson
 • 2018 - 2019: Senior Associate - Bienstman-Decloedt
 • 2015 - 2018: Associate - Lydian
 • 2014 - 2015: Associate - Stibbe
 • 2010 - 2014: Associate - Eubelius

Academic functions

 • 2015 - ...: Voluntary scientific collaborator, KU Leuven, Instituut Handels- en Insolventierecht
 • 2015 - 2018: Assistant to the economic law department, UGent, Instituut Financieel Recht
 • 2009 - 2014: Part-time practice assistant, KU Leuven, Instituut Handels- en Insolventierecht

Other mandates

 • 2019 - ...: Member of the Beroepscommissie Beroepsopleiding, Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Education

 • 2010: Master after Master in Corporate law, HUB
 • 2009: Master in Law, KU Leuven

Publications


Books and contributions 

 • Security Rights in Intellectual Property (Belgian report), Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, vol. 45), Springer, 2020, 119-146 (met M.E. Storme)
 • Intellectuele eigendomsrechten als nieuwe zekerheidsactiva in N. Appermont en U. Cerulus (eds.), Participatie van de burger in de rechtsorde, Brugge, die Keure, 2017, 148-157
 • De uitwinning van pandrechten na de hervorming in M.E. Storme (ed.),Roerende zekerheden nade Pandwet, Antwerpen, Intersentia, 2017, 157-177
 • Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten na de Pandwet in M.E. Storme (ed.), Roerende zekerheden nade Pandwet, Antwerpen, Intersentia, 2017, 321-336
 • Zakenrecht en zakelijke zekerheden in D. Bruloot en B. DE Groote (eds.),Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 167-214
 • Onderhoudsplicht en herstellingen in het gemeen huurrecht, in G.-L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman en A. Verbeke (eds.), Contractuele clausules – Huur, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2016, 155-182
 • Commentaar bij artikel 17 WCO in M. Van Meenen en I. Verougstraete (red.),Wet en Duiding – Insolventie, deel 7, Brussel, Larcier, 2014, 638 p.
 • Beslag en inpandgeving van onlichamelijke roerende goederen, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten in M.E. Storme (ed.), Themis Insolventie- en beslagrecht (2012-13), Brugge, die Keure, 2012, 69-93

Journal articles 

 • Inleiding tot hervorming van het goederenrecht, met M. Sleutjes, T Vred.2021, 9-25
 • Het nieuwe retentierecht, NjW 2017, 250-258
 • Een extra puzzel in het spel van de curator en de lopende overeenkomsten,TBH 2016, wordt gepubliceerd in eerstvolgend nummer over insolventierecht, 846-854
 • Curator beëindigt een lopende opstalovereenkomst, NjW 2016, afl. 346, 578-580
 • De Pandwet uitgesteld, RW 2014-15, 722
 • Wijzigingen aan de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen, met L. De Keyser, T. Delwiche en J.-J. Ackaert, TRV 2013, 740-777
 • Kanttekening bij informatieverplichtingen inzake stedenbouw in de onderhandse akte, met A. Vandaele, TROS 2013, 38-43
 • Beslag op domeinnamen. Een eerste verkenning, RW 2009-10, 1498-1506

E-zines 

Conferences

 

 

Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021