Our lawyers

Practice Areas


Expertise
You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.
Raf DE BOELPAEP Raf DE BOELPAEP
Raf DE BOELPAEP

  • Associate
Tel. +32 2 675 30 30
Email get in touch

Expertise


Presentation


Raf De Boelpaep obtained a Master’s degree in Law at the Vrije Universiteit Brussel (2017 – magna cum laude). He is member of the Brussels Bar since 2017 and also joined Janson in that year.

Raf mainly focuses on procedures in commercial, banking and finance law.

Languages: Dutch, French, English

Publications


- BLOMMAERT, D. en DE BOELPAEP, R., “Oude kasbons verjaard? Contractuele aansprakelijkheid van de bankier in het kader van de verbintenis tot uitbetaling toegepast op de teruggaveplicht bij uitbetaling van kasbons” (noot onder Brussel 23 april 2018), RABG 2019, afl. 5, 433-438.

- DE BOELPAEP, R. (promotor prof. dr. F. DERUYCK), “Het bijzonder onderzoek naar vermogensvoordelen: op zoek naar inspiratie in het Nederlandse rechtssysteem”, NC2018, alf. 0  april 2018 (Nullum Crimen Prijs – 3de prijs), 111-154.

Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021