Specializations


Practice areas

Our Lawyers

Marc DALLE* Marc DALLE*
Marc DALLE*

 • Partner

Practices areas


Presentation


* s.c.r.l Janson Baugniet c.v.b.a.

Marc Dalle has been practising as an attorney-at-law since 1986, focusing from the start on mergers and acquisitions (M&A) in the form of either share deals or asset deals. He advises both sellers and purchasers. He regularly organises data rooms, legal due diligences and drafts and negotiates transfer agreements.

He has also gained extensive experience in several types of contracts that organise the internal and external structure of companies: shareholders' agreements (especially puts and calls), investment contracts, joint ventures, managing contracts, etc. Marc advises several multinational groups on the corporate housekeeping of their Belgian affiliates and restructuring.

His expertise also covers corporate financing, either with credit banking and the usual securities or with venture capital and private equity.Marc Dalle is fluent in Dutch, French and English.

Curriculum


Partner
General corporate law - mergers & acquisitions - corporate finance
Born 1959

Studies
 • Lic. juris, Katholieke Universiteit Leuven, 1983 
 • Postgraduate in commercial law, Université Libre de Bruxelles, 1985

Languages
 • Dutch
 • French
 • English

Professional activities
 • Lawyer : admitted to Brussels bar in 1986

Expertise
 • Practice focused on corporate (especially M&A, joint ventures, shareholders' agreements and corporate restructuring) and corporate finance (investment agreements, collateral agreements, convertible securities, debt-for-equity swap, etc.) work, servicing to local and internationally operating clients.

Publications


Articles
 • "De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van maatschappelijke lasthebbers - een vergelijking van algemene voorwaarden", R.G.A.R., 1998, No 12881.
 • with Henri-Paul Lemaitre, "La certification de titres émis par des sociétés commerciales", J.T., 1999, 417.
 • "Standpunt : Artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen is toepasselijk op elk beding inzake controlewijziging (change of control clause) ten laste van een naamloze vennootschap", T.R.V., 2004, 87.

Commentaries on Court Decisions
 • "Wat het financieel plan niet is", commentary on Ghent, 5 October 1994, A.J.T., 1994-95, 172.
 • "Ontduiking van de oprichtersaansprakelijkheid", commentary on Rb. Turnhout, 24 February 1994, A.J.T., 1994-95, 175.
 • "De verplaatsing van een in pand gegeven handelszaak naar een ander arrondissement", commentary on Brussels, 17 November 1994, A.J.T., 1995-96, 103.
 • "De kennis in hoofde van de schuldeiser van het virtuele faillissement van zijn schuldenaar", commentary on Brussels, 22 December 1994, A.J.T., 1995-96, 136.
 • "De pandhoudende schuldeiser op de handelszaak en de curator", commentary on Brussels, 22 December 1994, A.J.T., 1995-96, 408.
 • "Verkoopsweigering en de Wet tot bescherming van de economische mededinging", commentary on Brussels, 21 June 1995, A.J.T., 1995-96, 501.
 • "Terugname van verkochte maar onbetaalde goederen tijdens de verdachte periode", commentary on Ghent, 16 November 1994, A.J.T., 1995-96, 540.
 • "Misbruik van bevoegdheid bij de niet-toelating van een vennoot ter algemene vergadering op grond van artikel 125, lid 2 Vennootschapswet", commentary on Brussels, 28 June 1995, A.J.T., 1996-97, 360.
 • "De commerciële maatschappij", commentary on Brussels, 19 February 1997, A.J.T., 1997-98, 55.
 • "De volstortingsplicht na overdracht van niet-volgestorte aandelen in een naderhand gefailleerde B.V.B.A.", commentary on Ghent, 10 November 1999, T.R.V., 2000, 500.
 • "Buitencontractuele aansprakelijkheid van een moedervennootschap voor het bekleden van haar dochtervennootschap met een schijn van kredietwaardigheid", commentary on Rb. Kh. Mechelen, 7 October 1999, T.R.V., 2002, 151.
 • "Aansprakelijkheid bedrijfsrevisor naar aanleiding van een verslag inzake inbreng in natura", commentary on Rb. Antwerp, 30 June 2004, RABG, 2006/04, 261.
Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
© Copyright Janson 2019