Practice Areas


Expertise

Our lawyers

Dominique BLOMMAERT* Dominique BLOMMAERT*
Dominique BLOMMAERT*

 • Partner

Expertise


Presentation


* SC Janson Baugniet CV 

Dominique Blommaert joined Janson in 1994 and has been a partner since 1998. He graduated in Law in 1988 and in History in 1987 from the University of Leuven and obtained a degree in Economic Law from the University of Brussels in 1989. 

Dominique has been a scientific collaborator of the Financial Law Institute at the Ghent University since 1990.He heads the banking and finance department at Janson Baugniet, advising financial institutions on banking and financial law. He is a recognised expert in credit law, including consumer and mortgage credit law. 

He advises on the legal aspects of the creation of new financial and banking products, asset management, finance structures (often related to collateral) and related contractual aspects. His department regularly publishes articles on these topics.

He has a strong track record in litigation, representing financial institutions. His practice also covers arbitrations (as lawyer and as arbitrator). 

His major clients include two of the four leading Belgian banks, and several smaller financial institutions. He also guides four of the largest international banks or financial conglomerates in their banking and credit activity in Belgium.

Clients single out Dominique Blommaert for his "reputation as a skilled and experienced litigator in the field of Belgian financial and banking law, and his academic credentials" (Legal 500).
"Dominique Blommaert of Janson Baugniet is a leader in the field of banking litigation. He is representing Herman Verwilst, former CEO of Fortis, in litigation regarding the bank's collapse. Clients say he is 'very diligent, conscientious in the sense that when he promises to deliver by a certain point in time you can be assured that he will. And he combines that with excellent quality advice (Chambers and Partners 2013)".

Legal 500 and Chambers & Partners 2017 describe Dominique as following:
“Janson features prominently in high-profile disputes, such as Dominique Blommaert representing the former CEO of Fortis at the Brussels High Court in litigation against the FSMA (Legal 500)".

Dominique Blommaert of Janson focuses particularly on financial sector disputes, recently representing the former CEO of Fortis Holding in a case surrounding the collapse of the bank. Sources say: "He really has an aura about him in the courtroom," adding: "He is extremely hard-working and highly motivated; you feel that he takes the case on personally (Chambers Europe et Chambers Global)".

(Chambers 2019)Clients laud Dominique Blommaert for his "very good and strategic approach to conducting court cases," and add that he "listens very carefully to what the clients want and what their goals are." His practice has a strong focus on banking litigation, representing numerous banks and directors in class actions and contentious insolvency cases.

Curriculum


Partner
Banking & Finance - Real Estate
Born 1963

Studies
 • Lic. Contemporary history, Katholieke Universiteit Leuven, 1987
 • Lic. Iuris, Katholieke Universiteit Leuven, 1988
 • Special lic. in Economic law, Université Libre de Bruxelles, 1989
 • Summer course : "Foundation Course on EEC Law and Practice" in London (Prof. V. Korah)

Languages
 • Dutch
 • French
 • English

Professional activities
 • Lawyer
 • Admitted to Brussels bar in 1988
 • Former Member of the Bar Council (2003 - 2006)

Academic activities
 • Scientific Member of the Financial Law Institute, Faculty of Law, University of Gent
 • Member of committee of directors : DA/OR and RAGB

Publications


Author of numerous publications and conference papers on economic and Financial law

Recent or most important articles
 • Het tijdstip waarop de wisselbrief de formele bestanddelen dient te bevatten, T.B.H., 1992, 130
 • Het verweer van de derde, houder van een wissebrief :
  art. 17 in fine Wisselwet, art. 1382 BW en de aansprakelijkheid van de bankier - kredietverlener in het kader van het cedenten discontokrediet, T.B.H., 1993, 379
 • Artikelsgewijze commentaar op de Wet van 12 juni 1991 houdende consumentenkrediet, in OHER, Antwerpen, Kluwer, 1993, eds Wymeersch, E., Swennen, H., Stuyck, J., en Tyteca, J. en actualisatie in 2000
 • De patronaatsverklaring. Een persoonlijke zekerheid met vele gezichten, DAOR, 1994, D1, 31, p. 71 - 92 (met Prof. A. Verbeke) Weergave van een uiteenzetting gehouden op 31 maart 1994 in I.T.O.A.U.
 • De garantieregeling in de Wet Breyne (met Prof. E. Wymeersch en F. Nichels), R.W., 1994 - 95, 181
 • Enkele knelpunten in het consumentenkrediet, in Handels- Economisch en Financieel Recht, Storme, M., Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), pag. 367. Lezing 21° Postuniversitaire Cyclus W. Delva, 18 november 1994 en 17 februari 1995 (met F. Nichels)
 • Kroniek van het consumentenkrediet, T.B.H., 1995, 916 e.v. (met F. Nichels)
 • De aansprakelijkheid van de kredietinstelling - kredietverlener : recente trends, in Financieel recht tussen oud en nieuw, E. Wymeersch (ed.), 1996, p. 688-728
 • Het beding van eigendomsvoorbehoud, het uitdrukkelijk ontbindend beding en de samenloop van schuldeisers, noot onder Gent, 10 november 1994, A.J.T., 1995-1996, 304-307
 • De materiële vergissing bij de berekening van maandelijks terug te betalen sommen inzake kredietovereenkomsten, noot onder Antwerpen, 13 maart 1995, A.J.T., 1995-1996, 580
 • Patronaatsverklaringen, in "Grondige studies voorrechten, hypotheken en andere zekerheden", Antwerpen, Kluwer, 1996, 76 pag.
 • De uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in de kredietovereenkomst en de vereiste van het sturen van een ingebrekestelling per aangetekende post, T.B.H., 1997, 177 (met F. Nichels)
 • Overdracht van loon tot zekerheid en kredietverlening : eindelijk rechtszekerheid, (noot onder Cass. 10 februari 1997), A.J.T., 1996 - 1997, 458
 • Les Forges de Clabecq en een a posteriori benadering van de aansprakelijkheid van de kredietverlener, DARO, 1997, D1. 43, 80 e.v.
 • Belang van de strafrechtelijke bepalingen bij kredietverlening, in "Een strafrecht voor Bank- en beursverrichtingen" in T.B.H. - dossier nr. 4, 93
 • De tegenwerpelijkheid van bankvoorwaarden, A.J.T., 1998 - 1999, 675
 • Aansprakelijkheid bij (consumenten)kredietverlening : Pleidooi voor tripolair realisme, T. Vred., 1999, 536
 • Schadebedingen bij ontbinding van kredietovereenkomsten : Einde van diversiteit in de rechtspraak, R.W., 1998 - 1999, 1493
 • Kroniek van het consumentenkrediet (1995 - 1998), T.B.H., 2000, 90 (met F. Nichels)
 • De aansprakelijkheid van de bankier - kredietverlener herbezocht, in Liber Amicorum Y. Merchiers, Die Keure, 2001, 353;
 • Moeten de kosten van een schuldsaldoverzekering nu in het J.K.P. worden opgenomen ?, RABG, 2003, 33;
 • De bescherming van de kredietnemer in het kredietrecht, in "Financieel recht op zoek naar evenwicht", Intersentia, 2003, 85;
 • De minnelijke invordering van schulden, RABG, 2003, 377;
 • Over krediettoekenning, aansprakelijkheid en borgen, DAOR/65, 84.
 • La responsabilité du prêteur et de l'intermédiaire de crédit à la lumière de la loi du 24 mars 2003 sur le crédit à la consommation, in « Actualités du droit du crédit à la consommation », Brussel, 2004, 101 - 119 ;
 • Chronique de jurisprudence en droit bancaire, in DAOR, 2004, Deel 66, 1 - 139 (in co - auteurschap met O. Poelmans) ;
 • Droit bancaire des Etats membres : jurisprudence belge et Luxembourgeoise, in "Gazette du Palais", 30 juin 2004 - 1 juillet 2004, 23 - 29 ;
 • De schuldsaldoverzekering bij een consumentenkrediet na de wet van 24 maart 2003: kan dit nog verplicht worden ?, Noot onder Vred. Waregem 2 december 2003, Jaarboek Kredietrecht en Collectieve schuldenregeling 2003, Charleroi, 2004, 58 ;
 • Het foutcriterium inzake overeenkomsten van vermogensbeheer, RABG, 2005, 304;
 • Le secret bancaire en Belgique (met Olivier POELMANS), Gazette du Palais 8 - 9 juni 2005, 16 - 19 ;
 • Het consumentenkrediet anno 2005 : Nieuwe wetgeving - nieuwe knelpunten, in « Tendensen in het economisch recht (K. Byttebier, E. De Batselier en R. Feltkamp eds.), Maklu 2006, 201 - 226 (met F. Bonnarens) ;
 • Kroniek van het consumentenkrediet 2000 - 2005, T.B.H. 2006, 587 - 619 (met F. Nichels) ;
 • Over de aansprakelijkheid van de kredietverlener ten aanzien van zijn contractant, RABG 2007, 502;
 • Kredietbemiddeling, in "Handboek consumentenkrediet" (E. TERRYN ed.), Die Keure, 2007, 395 - 414;
 • Agrément et inscription, pouvoir de contrôle de l'administration, sanctions et recours, in « Handboek consumentenkrediet », (E. TERRYN ed.), Die Keure, 2007, 415 - 448 (met B. van Houte);
 • Consumentenkrediet met het oog op speculatieve verrichtingen, in « Jaarboek Kredietrecht 2006 », Charleroi, 2007, 63 ;
 • Privaat bankrecht: gedragsnormen naar gemeen recht versus bijzondere wetgeving – variaties op een thema, in “Liber Amicorum E. Wymeersch”, Intersentia, 2008, 45 – 58.
 • De betaalkaart “einde maand” is een kredietkaart, in « Jaarboek Kredietrecht 2007 », Charleroi, 2008, 17.
 • Rechterlijke controle op administratieve beslissingen in de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, in « Jaarboek Kredietrecht 2007 », Charleroi, 2008, 140.
 • L’appréciation de l’opportunité du crédit, in DCCR, 2009, 76 (met Z. PLETINCKX).
 • De wederbeleggingsvergoeding inzake hypothecair krediet, in « Hypothecair Krediet » (E. TERRYN ed.), Brugge, Die Keure, 2010, 501 ev.
 • De bewaartermijn van bankdocumenten, DAOR, 2011, nr. 98, 319 – 324.
 • De Wet Consumentenkrediet: Meer dan alleen maar een wetgeving voor de kredietinstellingen en de consument, in “De onderneming en haar klanten… tot B and to C. Nieuwe uitdagingen en oplossingen”, (IJE – IBJ eds.), Brussel, 2011, 25 e.v.
 • Invordering tegen particulieren en consumenten-beschermende wetgeving, in “Invordering tegen particulieren”, Balie Brussel VIA-NOAB (ed.), Brussel, 2012, 121 – 174 (met Freya BONNARENS).
 • Reclame in de wet Consumentenkrediet en de Wet Hypothecair Krediet, cahiers AEDBF/EVBFR – Belgium, R. STEENNOT en P.A  ANDRE-DUMONT (eds), Limal – Antwerpen, 2012, 61 - 96.
 • De aansprakelijkheid bij krediettoekenning van de kredietgever en de kredietbemiddelaar na de wet van 13 juni 2010, in “Financiële regulering in de kering”, M. TISON, R. STEENNOT, H. DEWULF, C. VANDERELST en E. WYMEERSCH (eds), Intersentia, Antwerpen – Cambridge, 2012, 63 – 97 (met F. BONNARENS).
 • Les ouvertures de crédit, in Bank- en Financiewezen, 2012, 372 – 379. (met Z. PLETINCKX).
 • De geldlening op interest en de niet-wederopneembare kredietopening : verwant of toch verschillend ? Mijmeringen bij het standpunt van het Grondwettelijk Hof, in “Liber amicorum François Glansdorff en Pierre Legros, Brussel, Bruylant, 2013, 69 (met Johan Vannerom).
 • "La responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Principes généraux et premier commentaire de la loi relative au financement des P.M.E." in X. (eds.) Les responsabilités en matière commerciale. Actualités et perspectives, ed. du Jeune Barreau de Liège, Anthemis, 2014, 33-90 (met C. ALTER).
 • Krediettoekenning en zekerheden : een bewegend evenwicht, in RABG 2014, 1108.
 • Vastgoedfinanciering. Over de klassieke kredietovereenkomst naar kant-en-klaar maatwerk bij de onroerende leasing, in “Vastgoedrecht en de Kerk” (J. VANNEROM ed.), Antwerpen, Intersentia, 2014, 299 – 318. (met J. VANNEROM)
 • De aansprakelijkheid van de bankier als kredietverlener in het gemeen en bijzonder kredietrecht, in “Bibliotheek handelsrecht. Bank- en insolventierecht,” Larcier, 2015, 267 pag.
 • De relatie schuldeiser – borg, in “Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten” (I. VAN DEN BOSCH ed.), Larcier, 2015, 147 e.v. (met J. BENOOT).
 • Kroniek gereglementeerd kredietrecht 2010 – 2016, Bank- en Financieel Recht, 2016, 96 – 114.
 • « Le droit du crédit – La loi du 21 décembre 2013 sur le financement des PME » in Les petites et moyennes entreprises dans le droit des affairesSéminaire organisé à Liège le 27 octobre 2016, Bruxelles, Bruylant, Collection Commission Royale Droit et Vie des Affaires. Faculté de droit de Liège, 12, 2016, 39-86 (met C. ALTER).
 • « Le champ d’application des différentes réglementations, in Crédit aux consommateurs et aux P.M.E.,  CUP, 170, Brussel, Larcier, 2016, 10 e.v. (met P. ALGRAIN).
 • Le crédit en droit commun et le crédit réglementé, in Traité Pratique de Droit commercial, Tome 5, Kluwer 2016, 339 – 686.
 • « Le champ d’application du crédit hypothécaire », in Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question, Brussel, Larcier, 2017, 55 e.v. (met P. ALGRAIN).
 • ‘Pay and Borrow as you go mobile’. Het juridische kader inzake m-payments & - credit, in M-Commerce (J. Vannerom ed.), Antwerpen, Intersentia, 2017, 103 – 148 (met J.Vannerom).
 • De draagwijdte van de uitvoerbare kracht van een notariële kredietopening, in DAOR 2018/4, 114.
Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2020