Our lawyers

Practice Areas


Expertise
Ken ANDRIES Ken ANDRIES
Ken ANDRIES

 • Partner
Tel. +32 2 675 30 30
Email get in touch

Expertise


Presentation


Ken Andries graduated in law at the KU Leuven in 2004. He also holds a degree in law education from the same university (2006).

From 2004 to 2010, Ken worked as a full-time assistant at the Centre for Legal Methodology, Economic Law Department of the KU Leuven. During the same period, he held a part-time position as a company lawyer. From 2006 to 2010, he prepared a PhD thesis on non-disclosure agreements, which he presented and defended publicly on 19 October 2010. From 2010 until 2011 he was assistant professor at the KU Leuven.

In 2011, Ken registered as a lawyer at the Brussels Bar and joined Janson. He has also been appointed professor at the University of Hasselt. In addition, he has been a member of the editorial board of the journal Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement and a research fellow at the KU Leuven.

Ken specialises in the law of obligations, contract drafting and related litigation, commercial law, intellectual property rights and alternative dispute resolution.

Languages: Dutch, French, English

Curriculum


Work experience

 • 07/2011 - ...: Counsel then Partner - Janson
 • 10/2004 - 03/2005: Company lawyer (part-time) - Integrale

Academic functions

 • 07/2011 - ...: Professor Negotiation and Mediation (until 2014) and Legal Aspects of Informatics, Faculty of Law, Universiteit Hasselt
 • 10/2010 - 06/2011: Assistant Professor at the Centre for Legal Methodology, Economic Law Department, KULeuven
 • 06/2011 - 01/2014: Voluntary scientific collaborator, Faculty of Law, KU Leuven
 • 07/2005 - 10/2010: Assistant at the Law Methodology Centre, Economic Law Department, KU Leuven
 • 11/2004 - 06/2005: Special scientific collaborator at the Centre for Legal Methodology, Department of Economic Law, KU Leuven

Other mandates

 • 2016 - ...: Member of the Information Security Commission, Universiteit Hasselt
 • 2011 - ...: Member of the Faculty Council, Faculty of Law, Universiteit Hasselt
 • 2011 - 2014: Ombudsman, Faculty of Law, Universiteit Hasselt
 • 2011 - 2014: Member of the Examination Commission, Faculty of Law, Universiteit Hasselt
 • 2010 - 2015: Member of the editorial board of the magazine Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement

Education

 • 2016: Curator training, KU Leuven
 • 2016: Training in problem solving / task oriented education, Universiteit Hasselt
 • 2014: Mediator training, bMediation
 • 2010: PhD in Law, KU Leuven
 • 2006: Teacher training in law, KU Leuven (magna cum laude)
 • 2004: Law degree, KU Leuven (cum laude)

Publications


Books and contributions

 • Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter, in Recht op toegang tot de rechter, Intersentia, Antwerpen, 2016, 93-133 (met F. Vermander)
 • Wet 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, in Wet en Duiding Bank en Zekerheden, Brussel, Larcier, 2014, 21-26
 • Bemiddelingsclausules, in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1631-1648
 • Intuitu personae clausules, in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 333-358
 • Geheimhoudingsclausules, in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 3-42
 • Country analysis – Belgium, in Administrative sanctions in the European Union, Antwerpen, Intersentia, 2013, 93-158
 • Buitencontractuele bescherming van het zakengeheim, in Zakengeheim, Brugge, die Keure, 2012, 61-129
 • Contractuele geheimhoudingsplichten: richtlijnen en bedenkingen, in Themis 2011-12 Intellectuele eigendomsrechten, die Keure, Brugge 2011, afl. 66, 91113
 • Niet-concurrentiebedingen: van de verbintenisrechtelijke regen in de zakenrechtelijke drop?, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht - Liber amicorum Gabriël Luc Ballon, Mechelen, Kluwer, 2011, 1777-1807
 • Geheimhoudingsovereenkomsten, in Recht & Onderneming, Brugge, die Keure, 2011, 637 p.
 • Knelpunten bij de implementatie van het bemiddelingsbeding, in Verbeke, A.-L. (ed.), Knelpunten bemiddeling en onderhandeling van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2011, 25-47
 • Duur, duurzaamheid en beëindiging van contractuele relaties vanuit een gemeenrechtelijk perspectief, in Naeyaert, P. en Terryn, E. (eds.), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, 1-63
 • Les jeux et paris, in Contrats & Patrimoine, Brussel, Larcier, 2008, 521 p. (met N. Carette et N. Hoekx)
 • Cedo nulli... over de autonome werking van het arbitrage- en bemiddelingsbeding, in Van Ransbeeck, R. (ed.), Bemiddeling, Brugge, die Keure, 2008, 211-244
 • Internationale bemiddeling, in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, maart 2008 (afl. 120), VI.22-1 - VI.22-42, 42 p.
 • Het bemiddelingsbeding nader bekeken, in Notariële blikvangers, Antwerpen, Intersentia, 2007, 91-112
 • Het bemiddelingsbeding: geldigheid, effect, inhoud en afdwingbaarheid in Bibliotheek Burgerlijk Recht, Brussel, Larcier, 2007, 116 p.
 • Kansspel in Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2006, 471p. (met N. Carette et N. Hoekx)

Journal articles

 • Overschrijvingen. Rechtsgevolgen volgens het gemeenrecht en de Wet Betalingsdiensten, Nieuw Juridisch Weekblad 2014, 194-205
 • Trouble in paradise: foreclosure-mediation in de Verenigde Staten, TMD 2012, 13-25 (met J. Put)
 • A secret shared is a secret lost? Bedenkingen bij de Belgische bewijsuitsluiting voor bemiddeling, TMD 2011, 43-73
 • Geheimhoudingsovereenkomsten. Een samenvattend overzicht, IRDI 2011, 367-376
 • Knelpunten bij de implementatie van het bemiddelingsbeding, NjW 2011, 318-328
 • Bemiddeling en rechtspraak hand in hand - wegwijs voor de rechter, TMD 2011, afl. 1, 34-38
 • Wat disclaimt de disclaimer?, Notamus 2007, 28-33
 • Faites vos jeux: qu'est-ce qu'un jeu de hasard?, RDPC 2007, 658-693 (met N. Carette et N. Hoekx)

Conferences

 • GDPR, Studiedag Big Data UHasselt, Hasselt, 31 mei 2018
 • Voorzitter, Themis luik Intellectuele rechten, Hasselt, 20 maart 2018
 • Studiedag toegang tot de rechter, UAntwerpen, Antwerpen, 8 december 2016
 • Leerlijn bemiddeling, Onderwijsdag UHasselt, Maastricht, 11 juni 2014
 • Verzoening en bemiddeling in familiezaken, IGO, Brussel, 10 juni 2014
 • Knelpunten geheimhoudingsovereenkomsten, studieavonden Knelpunten, Leuven en Kortrijk, 19 en 26 mei 2014
 • Intuitu personae clausules, KULeuven, Leuven, 3 december 2013
 • Intuitu personae clausules, M&D Seminars, Sint Niklaas, 20 november 2013
 • Intuitu personae clausules, Studiecyclus gemeenrechtelijke contractuele clausules, Leuven en Kortrijk, 5 en 12 juni 2012
 • Geheimhoudingsbedingen in internationale overeenkomsten, studiedag Drafting International Contracts, Philippe & Partners, Brussel, 13 december 2011
 • Voorzitter workshop “Good Faith in Mediation”, Mediationdag NMI, Utrecht, 19 november 2011
 • Opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten, Themis luik Intellectuele rechten, Leuven en Kortrijk, 10 en 14 november 2011
 • Buitencontractuele bescherming van het zakengeheim, studiedag bescherming van het zakengeheim, Leuven, 12 mei 2011
 • Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van contracten, studieavonden Knelpunten, Leuven en Kortrijk, 14 en 21 juni 2010
 • Geheimhouding, TISCO seminar, Tilburg, 7 juni 2010
 • Duur en duurzaamheid in het contractenrecht, Permanente Vorming "Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen", Kortrijk, 11 juni 2009
 • Legal protection of Information, Doctoraatsdag Afdeling Economisch recht, Leuven, 16 mei 2009
 • Autonomie van ADR bedingen, KUB studiedag, Brussel, 9 november 2007
 • Bemiddeling, Postuniversitaire Cyclus notariaat, Leuven en Kortrijk, 27 november 2006
 • Bemiddelingsclausules, CEPINA bemiddelaarsopleiding, Brussel, 8 september 2006
 • Definitie van het kansspel, Jaarlijkse Staten-Generaal van de Kansspelcommissie, Justitiepaleis Brussel, 24 november 2005
Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021