70 years of solutions

You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.

Onteigening – 1 jaar Vlaams Onteigeningsdecreet


 • 1 october 2019
 • Conferences & Publications
Mr. Jan GHYSELS, vennoot bij JANSON is al jaren gekend als een specialist van het onteigeningsrecht. Op woensdag 19 juni 2019 organiseert IFE een Studiedag over “Onteigening – 1 jaar Vlaams Onteigeningsdecreet”. Op deze studiedag zal Mr. GHYSELS het hebben over de minnelijke regeling, de onderhandeling met de overheid of zoals hij dat noemt ‘De onderhandeling om niet te moeten onteigenen’
Onteigening – 1 jaar Vlaams Onteigeningsdecreet

De onderhandeling om niet te moeten onteigenen 

 • Is er een verplichting tot onderhandelen? 
 • Wat wijzigt het Onteigeningsdecreet?
 • Waarover onderhandelen? – Wanneer onderhandelen? 
 • Hoe onderhandelen?
 • Wie onderhandelt er en met wie? 
 • Wat kan het resultaat van een onderhandeling zijn?
 • Wat zijn de voordelen van een onderhandelde oplossing ten aanzien van een onteigening? 
 • Kan het afspringen van een onderhandeling gevolgen hebben voor de gerechtelijke procedure? 
 • Wat als er een akkoord is, wat moet er dan gebeuren? 

Jan Ghysels Advocaat Vennoot Janson Baugniet, Gastprofessor VUB, Wetenschappelijk Medewerker Ugent, Erevoorzitter Kenniscentrum Onteigeningsrecht CROW

Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021