De mobiele consument: geïnformeerd, soms geadviseerd en zelfs gedirigeerd in rechte

De mobiele consument: geïnformeerd, soms geadviseerd en zelfs gedirigeerd in rechte

Seminarie: De mobiele consument: geïnformeerd, soms geadviseerd en zelfs gedirigeerd in rechte
Spreker: D. Blommaert en J. Vannerom
Datum: 30 Juni 2017
Plaats: Zaal Marie Popelin, Regenstraat 63 te 1000 Brussel
Organisatie: Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB)
Link:  Vormingsinstituut voor Advocaten

General terms and conditions

Read here

Janson Baugniet (1950) is a multidisciplinary and multilingual law firm, currently having 29 partners and more than 60 associates

Contact us

logo leading firm  emea leading firm

Janson Baugniet uses cookies on this website

By continuing to browse, you consent to our use of cookies. For more information about using or deleting cookies: